Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XXXVII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SYMSO 2017


UWAGI WSTĘPNE
1.   Czas trwania sympozjum: 23-24 listopada 2017 r.
2.   Miejsce obrad:

  • 1 dzień, Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, sala Senatu
  • 2 dzień, Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, Aleja Piastów 41, sala 113

3.   Czas wygłaszania referatu: 10 min.


 PROGRAM  SYMPOZJUM


23 listopada 2017 r. (czwartek)
1000 – 1100       rejestracja Uczestników Sympozjum
1100 – 1105       otwarcie SymSO’2017 

1105 – 1220       obrady I sesji (Projektowanie, badania i obliczenia)
przewodniczący, dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM w Szczecinie

·         1105 – 1125    wystąpienie przedstawiciela firmy Alfa-Laval Polska Sp. z o.o.
·         1125 – 1205    prezentacja referatów:
Lech Murawski: Metodologia obliczeń wytrzymałości śruby napędowej w ustalonych i nieustalonych warunkach pracy
Piotr Mysiak, Andrzej Kasprowicz, Adam Muc: Wybrane zasady, zalecenia i problemy projektowania urządzeń energoelektronicznych instalowanych na statkach
Daniel Łuszczyński, Wojciech Zeńczak: Wybrane wyniki badań eksperymentalnych transportu pneumatycznego paliwa stałego do kotła okrętowego
Szymon Grzesiak: Alternatywne układy napędowe współczesnych zbiornikowców LNG
·         1205 – 1220    dyskusja


1220 – 1235       przerwa kawowa

1235 – 1400       obrady II sesji (Projektowanie, badania i obliczenia)
przewodniczący, dr hab. inż. Wojciech Zeńczak, prof. nadzw. ZUT w Szczecinie

·         1235 – 1305    wystąpienie przedstawiciela firmy Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.
·         1305 – 1345    prezentacja referatów:
Wiesław Tarełko: Redundancja jako sposób zwiększenia niezawodności siłowni okrętowej
Wiesław Tarełko: Zastosowanie redundancji w siłowniach okrętowych statków oceanotechnicznych
Gvidonas Labeckas, Stasys Slavinskas, Arvydas Pauliukas: Wpływ zawartości tlenu w paliwie na zwłokę samozapłonu i proces spalania w turbodoładowanym silniku wysokoprężnym typu CRDI
Małgorzata Malinowska: Wpływ dodatków oleju roślinnego na lepkość zużytego morskiego oleju silnikowego Marinol RG 1240
·         1345 – 1400    dyskusja


1400 – 1440       przerwa obiadowa
  
1440 – 1600       obrady III sesji (Diagnostyka i eksploatacja)
przewodniczący, dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. nadzw. AMW w Gdyni

·         1440 – 1505    wystąpienie przedstawiciela firmy UNITEST Marine Simulators Sp. z o.o.
·         1505 – 1545    prezentacja referatów:
Anna Anczykowska: Zmienność obciążeń układu napędowego zbiornikowca LNG na akwenie ograniczonym
Paulina Kabulak: Charakterystyka urządzeń portowych do odbioru odpadów olejowych ze statków morskich
Artur Bejger, Maciej Kozak, Radosław Gordon: Wykrywanie i rejestracja emisji akustycznej w dyskretnych tranzystorach IGBT
Piotr Jan Bielawski: Głowice sensorów drgań okrętowego systemu napędowego
·         1545 – 1600    dyskusja


1600 – 1610       przerwa

1610 – 1715       obrady IV sesji (Diagnostyka i eksploatacja)
przewodniczący, prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko

·         1610 – 1700    prezentacja referatów:
Mirosław Dereszowski: Diagnostyczne aspekty monitoringu oscylacji skrętnych wału korbowego poprzez pomiar chwilowej prędkości kątowej
Krzysztof Dudzik: Analiza możliwości zastosowania emisji akustycznej do monitorowania stanu technicznego wtryskiwacza w silniku 3AL25/30
Jerzy Herdzik: Przecieki metanu podczas operacji ładunkowych na gazowcach LNG oraz statkach zasilanych LNG jako paliwem
Agnieszka Ubowska, Katarzyna Jowtuch: Materiały do usuwania rozlewów olejowych na statkach – rozwiązania dla pomieszczeń maszynowni
Agata Krystosik-Gromadzińska: Zastosowanie termografii w ocenie bezpieczeństwa pożarowego siłowni na statkach handlowych
·         1700 – 1715    dyskusja


1715         zakończenie obrad pierwszego dnia Sympozjum
Bezpośrednio po obradach spotkanie członków Rady Programowej,
dziekanat pok. 174/175

1900 – 2300       Uroczysta kolacja, Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19


24 listopada 2017 r. (piątek)

900 – 1040         obrady V sesji (Diagnostyka i eksploatacja)
przewodniczący, dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM w Szczecinie

·         900 – 920        wystąpienie przedstawiciela firmy MAN Diesel &Turbo Poland Sp. z o.o.
·         920 – 1020      prezentacja referatów:
Mariusz Giernalczyk: Analiza możliwości dostosowania dwusuwowego spalinowego silnika tłokowego do zasilania gazem LNG na przykładzie wybranego gazowca
Piotr Kamiński: Wykorzystanie doświadczenia starszych mechaników okrętowych do hierarchizacji zadań eksploatacyjnych w siłowni okrętowej
Tomasz Kniaziewicz, Marcin Zacharewicz, Artur Bogdanowicz: Zastosowanie modelu matematycznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego w programie komputerowym
Tomasz Lus: Zmiany strategii eksploatacji okrętowych tłokowych silników spalinowych
Marek Łutowicz: Wpływ regulacji silnika na ocenę jego stanu technicznego bazującą na ograniczonym zasobie dostępnych parametrów
Agata Albrecht, Adam Muc: Możliwości lokalnego i zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeniami stosowanymi w przemyśle okrętowym
·         1020 – 1040    dyskusja


1040 – 1110       przerwa kawowa

1110 – 1230       obrady VI sesji (Diagnostyka i eksploatacja)
przewodniczący, dr  inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AM w Gdyni

1110 – 1210       prezentacja referatów
Andrzej Miszczak, Grzegorz Sikora: Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych przepracowanym olejem o właściwościach nienewtonowskich
Jan Monieta, Adrian Sendecki: Baza danych o istotnych producentach tłokowych okrętowych silników spalinowych
Marek Dudziński, Marcin Kluczyk: Analiza stanu dynamicznego wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym dla potrzeb bezinwazyjnej diagnostyki
Adam Szeleziński, Adam Muc, Lech Murawski: Metoda selekcji połączeń spawanych przez porównanie widm amplitudowych
Piotr Treichel: Eksploatacyjne aspekty zastosowania alternatywnych paliw żeglugowych w rejonie Morza Bałtyckiego w perspektywie 2020 r.
Piotr Treichel, Joanna Orymowska, Karolina Pilip: Eksploatacja siłowni okrętowej w perspektywie zmian przepisów wynikających z Konwencji MARPOL wprowadzanych do roku 2020
·         1210 – 1230    dyskusja


1230 – 1300       zamknięcie obrad – zakończenie SymSO 2017