Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

OPŁATY


  • Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi 550 zł.
  • Opłatę należy wnieść do dnia 15 września 2017 r.  na konto: BZWBK III o/Szczecin 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem: „SymSO2017- nazwisko uczestnika”.
  • Opłata za uczestnictwo w Sympozjum dotyczy jednego autora i obejmuje koszt wydania artykułu oraz  udział w uroczystej kolacji.
  • Współautorzy biorący czynny udział w Sympozjum oraz osoby niezgłaszające artykułu proszone są o wniesienie opłaty w wysokości 100 zł.