Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: 
dr hab. inż. Wojciech Zeńczak, prof. nadzw. ZUT

Wiceprzewodniczący: 
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM

Sekretarz organizacyjny ZUT: 
dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska

Sekretarz organizacyjny AM: 
dr inż. Marcin Szczepanek

Członkowie:
dr inż. Renata Dobrzyńska
mgr Izabela Stefaniak
dr inż. Agnieszka Ubowska
dr inż. Arkadiusz Zmuda