Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PUBLIKACJE


  • Streszczenia artykułów zaakceptowanych przez Radę Programową do wygłoszenia w trakcie Sympozjum będą zamieszczone w zwartych materiałach konferencyjnych.
  • Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems,  z listy B czasopism punktowanych MNiSW (12 pkt). Ostatecznie o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji decyduje Redakcja czasopisma.
  • Artykuły należy przygotować w języku angielskim według wytycznych redakcji zamieszczonych na stronie http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/index.php/wskazówki
  • Streszczenia i artykuły prosimy wysyłać na adres e-mail: renata.dobrzynska@zut.edu.pl