Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Organizatorami Sympozjum są:


WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki 


WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE, Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych


ZESPÓŁ ŚRODOWISKOWY SEKCJI PODSTAW EKSPLOATACJI KOMITETU BUDOWY MASZYN PAN


POLSKIE NAUKOWO-TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE, Komisja Eksploatacji Portów Morskich i Obiektów Oceanotechnicznych