Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informacje ogólne

WSTĘPNY HARMONOGRAM


  
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum (drogą elektroniczną): do 31 maja 2017 r.

  • Nadsyłanie pełnych tekstów referatów oraz jednostronicowych streszczeń: do 15 września 2017 r.

  • Otwarcie SymSO 2017 (AM) 23 listopada 2017 r. o godz. 1100

  • I dzień obrad (AM) 23 listopada 2017 r. o godz. 1100 ÷ 1700

  • Uroczysta kolacja 23 listopada 2017 r. - 1900 ÷ 2300

  • II dzień obrad (ZUT) 24 listopada 2017 r. - 900 ÷ 1300

  • Zamknięcie SymSO 2017 (ZUT) 24 listopada 2017 r.  o godz. 1300  • Sekretariat Sympozjum będzie czynny od godz. 1000 w dniu 23 listopada 2017 r.